Wiersz zagadka

in polish •  18 days ago

Kto wytarzał się dziś w błotku
Później na dywana środku
Kto jak mewa łka cierpiąca
"Woda w wannie jest trująca"
"Muszę pilnie zjeść schabowe"
"Wyjść chcę - wąchać siku nowe"
Kto na starsze panie szczeka
Kto na żarcie ciągle czeka
Kto, choć waży ćwiartkę Naci
Ciągnie smycz jak mały Fiacik
Kto upomnień ma tysiące
Kto ma uszy jak zające
Kto na "siad" potrafi nie siąść?

Wiesz kim jestem? Jestem Piesio <3

37323272_1899959896736888_8058554099903234048_n.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @natacja! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hahaha świetny wierszyk :D