Krzysztof Tuduj nowym wiceprezesem Ruchu Narodowego

in polish •  19 days ago

Krzysztof Tuduj nowym wiceprezesem Ruchu Narodowego

01.02 Prezes Ruchu Narodowego – Robert Winnicki mianował Krzysztofa Tuduja na II wiceprezesa Ruchu Narodowego.


Nominacja jest wynikiem uznania za wkład Krzysztofa Tuduja w rozbudowę struktur RN w całym kraju.

Polecamy wywiad z Krzysztofem Tudujem na temat Ruchu Narodowego:

Twitt Roberta Winnickiego

Tekst opublikowanie pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!