Sort:  

Wychodzi bardzo porównywalnie. Minusem mogą być korki - jeśli stoisz w korasie to rachunek rośnie. Stąd też jest to fajna opcja na poruszanie się po mieście poza godzinami szczytu.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 17157.07
ETH 520.32
SBD 1.14