RE: Mubek - Zautomatyzowany Bid-Based Voting Bot od 0.1 SBD

You are viewing a single comment's thread from:

Mubek - Zautomatyzowany Bid-Based Voting Bot od 0.1 SBD

in polish •  last month

wiadomo, lecz jak mówiłem zainteresowani będą rozwijać projekt.
Nie ma on na celu wzbogacenie autora, tylko popularyzację polskiej społeczności.
Nie wiem jak mogę tutaj zaradzić na kwestię SP w bocie..
Jeśli masz jakieś pomysły, możesz dać znać :) Pozdrawiam.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To samo sobie przeczy. Albo bid bot na hajs albo promowanie autora.

Posted using Partiko Android

Jeśli nie chcesz wkładać pieniędzy w bidbota, to musisz przekonać polską społeczność, że twój produkt jest lepszy od innych. Na razie nie widzę w nim nic nowego, może jestem w błędzie. Są osoby, które nie głosują od miesięcy, a mają sporo SP może ktoś z nich byłby zainteresowany.