Steem Monsters - zakupy i łupy - to był udany tydzień!

in #polish4 years ago (edited)
Od początku nowego sezonu w Steem Monsters zdecydowałem się na większe zakupy i wzmocnienie moich talii. Wydałem praktycznie wszystko co zarobiłem za opublikowane ostatnio na Steem teksty.

Zgodnie z planem podniosłem na wyższe poziomy dwóch Summonerów.

Podniesienie otwiera Niebieskim drogę do rozwoju i zrobiłem już pierwszy krok w tym kierunku zakupując kartę CRUSTACEAN KING.

Następnym krokiem było zakupienie dwóch neutralnych kart, których brakowało mi przy walkach według reguły i uznałem, że mogą się przydać. - Tylko potwory o koszcie 4 mana mogą brać udział w walce. Dokupiłem "złotka" na słabszym koncie i regularne karty na koncie silniejszym.

Na koncie ze "złotkami" zainwestowałem w kartę SKELETON ASSASIN tak by regularną kartę przerzucić na silniejsze konto i tam podnieść wartość bojową Czarnych.

Podobnie zrobiłem z kartą DIVINE HEALER. Regularną kartę przerzuciłem na silniejsze konto a dokupiłem "złotko" aby mieć do gry kartę na tym samym levelu.

Zielone jako wsparcie dostały złotego REXXIE. :)

Jeśli chodzi o łupy pozyskane w mijającym tygodniu to bardzo zadowolony jestem z wywalczonych za QUEST-y nagród, wpadło mi kilka fajnych kart!

Kilka "złotek". :)

Wszystkie środki na zakup kart pozyskane zostały z kasy za posty publikowane na Steem. :)

W Hearthstone mój Token Druid poległ po dojściu do 2 rangi. Dalej mur z tali z Łotrem był nie do przejścia. Ostatecznie spadłem z powrotem do 5 rangi i musiałem poszukać innego rozwiązania. Postanowiłem spróbować powalczyć talią Łowcy opartą a na sekretach. W między czasie pojawiły się nerfy i talia Łotra, w której osłabionych zostało kilka kart, straciła nieco na sile. Konsekwentnie jednak zostałem przy Łowcy i udało mi się wrócić ponownie na 2 rangę.


Wracając do Steem Monsters to...

Pamiętajcie, że wszystkiego na temat Steem Monsters dowiecie się na wskazanych poniżej profilach czynnie wspierających polską społeczność Steem Monsters.

@potworkowestudio i @akademia-sm

Zachęcam do ich odwiedzenia i obserwowania, to prawdziwa kopalnia wiedzy w temacie Steem Monsters.

Zwycięskich walk! Wszystkim!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25778.63
ETH 1816.29
USDT 1.00
SBD 2.17