Sort:  

"paczcie go", jak zwalił na mnie!
ale który haker Ci się przyzna, że ma władzę nad mózgami (kotów:)

Mam nadzieję, że nie wziąłeś tego do siebie :) niezła abstrakcja

Abstrakcja, która wkrótce może stać się rzeczywistością. Zasadniczo to nie mam nic przeciwko rozwojowi AI ale nie podobają mi się interfesjsy typu mózg-maszyna które coraz częściej powstają, czipowaniu ludzi też jestem przeciwny.

Oczywiście podzielam Twoje zdanie. Jest dużo zastosowań AI które są etycznie uzasadnione, maszyna może bardzo efektywnie pomagać ludziom w pracy, ale są granice.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19786.97
ETH 1351.72
USDT 1.00
SBD 2.45