Sort:  

Jak zrobisz jakiś baner jak ma na przykład busy to wstawię go na swojej stronie. To samo tyczy się innych projektów na polish bo mam wolne miejsce na 4. A stronę już za jakiś czas będę płatnie reklamował.

dzięki, muszę poprawić bugi, wtedy się zgłoszę.

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.054
BTC 42133.06
ETH 3199.35
BNB 473.63
SBD 4.86