BITCOIN - POLSAT NEWS - Dr, Artur Bartoszewicz - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

in polish •  2 years ago  (edited)

Witam, możecie sobie obejrzeć wywiad z p. Arturem Bartoszewiczem z SGH. Ciekawostka z uwagi na fakt, że raczej w Polsce ciągle rzadko media głównego nurtu podejmują ten temat. Tak samo jak Polscy ekonomiści.

Większość z nas raczej nic nowego z tego wywiadu się nie dowie, ale fajnie można zobaczyć jak to wygląda z perspektywy ekonomisty i jaki ma przekaz dla osób nie siedzących w krypto.

Ogólnie oceniam merytoryczność p. Artura dość wysoko. Było parę potknięć czy niedopowiedzeń, ale ogólnie przekaz jest zgodny ze stanem faktycznym. A wy co myślicie? Zapraszam do dyskusji.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dużo informacji, które przeciętny zjadacz chleba będzie w stanie przetrawić.

Naprawdę merytoryczny materiał jak na przekaz głównego nurtu. Można by nawet powiedzieć że merytoryczny i zachęcający do zainteresowania się tym tematem z dozą ostrożności.

W końcu ktoś w mediach uspokaja i tłumaczy czym są kryptowaluty zamiast rzucać jedynie hasłami 'bańka', 'spekulacja'.
Dla masowego odbiorcy telewizji, BTC to cały czas diabeł, to narzędzie do prania pieniędzy i omijania podatków.

A z BTC korzystają przestępcy i hakerzy. Nie to co inne waluty :)