IntroduceyourselfsteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)
Myślę, że większość z nas ma taką swoją tajemną krainę, ale dla większości z nas istnieje ona tylko w wyobraźni... - C. S. Lewis "Opowieści z Narnii."

    Moja istnieje naprawdę i ja w niej żyję...

Minartugan to historia Czterech Magicznych Światów Minaris, która przez wiele lat przekazywana była ustnie z pokolenia na pokolenie. Historie te we wszystkich Czterech Magicznych Światach Minaris opowiadali bardowie w czasie wielkich przyjęć, czy podróżnicy przy swoich ogniskach. Powtarzane były w karczmach przez wędrownych minstreli. Pieśni i kołysanki śpiewali rodzice swoim dzieciom do snu… Po jakimś czasie wszystkie te historie i wydarzenia, pieśni i kołysanki postanowiła spisać i dokładnie opisać wędrowna minstrelka Jane.
Mimo tego, że Jane od wielu lat przebywa w Niemagicznym Świecie ukrywając swą elfią postać od zawsze fascynowała się historią Światów Minaris, z których pochodzi. Dzięki jej magicznym zdolnościom teleportacji w różne miejsca i momenty w czasie udało jej się być świadkiem wszystkich wydarzeń, które zawarła w Minartugan.
W oparciu o napisane historie, siostra Jane, Ealane stworzyła obrazy wiernie ukazujące te wydarzenia. Dzięki jej umiejętnościom zamykania na płótnach i kartach tego, co widzi i słyszy powstało wiele niesamowitych dzieł, które obecnie zdobią ściany komnat wielmożnych arystokratów i królów Światów Minaris.

Maria Garbień
Autorka tekstów publikowanych na tej stronie.
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła dwa kierunki: Bibliotekoznawstwo i informację naukową oraz Edytorstwo.
Często przenosi się do swoich Światów Minaris, które są jej drugim domem. Często też odwiedza Śródziemie, Araluen, Skandię i Thesę. Uwielbia też słuchać muzyki, która gra jej zawsze, kiedy pisze i jest też świetnym soundtrackiem do wszystkich opowiadań, nie tylko Minartugan. Od kilku lat publikuje swoje teksty na swojej stronie na facebooku:

@mariagarbienjanelc

W 2017 i 2018 roku odbyły się jej dwa wieczorki poetyckie. W 2018 roku podczas wydarzenia prezentowała teksty poetyckie związane z Minartugan.

maria.jpg

Emilia Garbień
Studentka 5 roku na kierunku Malarstwo oraz 2 roku II st. na Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W malarstwie jak i w życiu fascynuję ją ludzie. Relacje. Spotkania. Podejmuje różne projekty edukacyjne by przybliżać innym sztukę, która czasem może wydawać się oderwana od rzeczywistości. Interesuje się także projektowaniem graficznym. Lubi robić zdjęcia, czytać i podróżować.

Wystawy:
2016 – Udział w wystawie zbiorowej pt: „Hommage a Still Life” w Galerii Pryzmat
2017 – Udział w wystawie zbiorowej Stypendystów Klubu Krakowskiego w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
2017 – Udział w wystawie zbiorowej pt: „Vanitas” w Galerii Pryzmat
2018 - Udział w wystawie zbiorowej pt: „Remarks of plein-air” w Art Academy of Lativa w Rydze
2018 - Wystawa indywidualna pt: „Patrząc” w Królestwie Bez Kresu w Rzeszowie

Strona na Facebooku:
@emiliagarbien
Instagram:
emiliagarbien

emilia.jpg

Sort:  

Welcome to Steemit @minaris-4 :)

Welcome minaris-4!
eSteem is the application that improves your experience on Steem. You have full control over your data and content, unlike some apps we don't use our users to promote our application or services.

We have Mobile application for Android and iOS users. We also have developed Surfer Desktop application that helps you to gain new followers and stay connected with your friends, unique features - notifications, bookmarks, favorites, drafts, and more.
We reward our users with encouragement upvotes as well as monthly giveaways rewarding Spotlight top users and active Discord users.
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Hi and welcome here! When I started on steemit, my biggest problem was to find interesting people to interact with. So, to help newcomers getting started I created a directory with other interesting and or talented steemians to follow or interact with. Feel free to check it out at https://www.steemiandir.com I am sure it will help you find like-minded people. Enjoy your stay here and do not hesitate to contact me if you have any questions!

Welcome to Steem minaris-4! Partiko is officially the fastest and most popular mobile app for Steem. Unlike other Steem apps, we take 0% cut of your earnings! You can also be rewarded with Partiko Points while using Partiko and exchange Partiko Points for upvotes!

Partiko for Android can be downloaded here on Google Play and the iOS version is available here on the App Store.

If you have more questions, feel free to join our Discord channel and ask @crypto.talk, we're always here to help!

Thank you so much for your interest!

Congratulations @minaris-4! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote
You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!
Loading...

Hello @minaris-4

It is great that you are here, a people who have been here in a long time, I am glad to be Welcome to Steemit & Wish you luck - success with Steemit!

If you are looking for ways to get more rewards with your Steemit account. You can find the way that suits you in this post.

I hope good things happen to you.

Best regards

Please ignore this reply if you do not need the above.

Posted using Partiko Android

Hi, welcome to SteemIt. Good luck on your Steem journey and I wish you the best. I've been here since 2016 but it was only last June when I fully committed to take Steem seriously. Please feel free to read my STEEMJOURNEY.

Here are also some tools that I use and I hope you can find them useful too:

 1. Use Partiko App from your mobile phone to post to your blog, comment, and upvote content in SteemIt to earn points which you can use to boost your own content.
 2. If you’re into games, you may wanna try playing Steem Monsters, a blockchain game based on Steem. It lets you compete with other players around the world with creature cards which you can sell and/or convert to crypto.
 3. Get rewarded for staying fit and healthy with ActiFit - a Steem-based app which rewards you with tokens (which you can eventually use to boost your content) for being physically active. If you're already using Fitbit or a similar app, then you'll find this easy to use.
 4. Invest your Steem Power at Smart Steem and get daily rewards and earn more Steem.
 5. Earn rewards by sharing links to interesting webpages through DLike and earn Dlike tokens
 6. Exchange votes with other users with SteemEngine.Net
 7. Steempeak and eSteem both offer an intuitive way of using Steem, enhancing your user experience.
 8. Earn free STEEM through The Crypto Faucet and Earn Crypto by completing tasks and watching videos

Cheers
Neil

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24707.00
ETH 1994.14
USDT 1.00
SBD 3.38