COUNTING TO 1.000.000 | LICZĘ DO MILIONA #3

in polish •  6 months ago 


Jeśli znajdziecie jakiś błąd, napiszcie go w komentarzu. Podczas kolejnego nadawania dopowiem brakujące liczby.

Facebook - https://www.facebook.com/MIMIM-2119421054945240

Mail - [email protected]

Po co to robię?
MrBeast doliczył do 100.000. Czemu by nie spróbować doliczyć do 1.000.000? Chcę zobaczyć czy dam radę.

Link do filmiu MrBeast:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @mimimmo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Ty w ogóle orientujesz się ile to może zająć czasu? Bo coś mi się wydaje że koło miesiąca. Rodzice Cie utrzymują?

·

Na początku myślałem że dam radę w 3 miesiące, jednak to było spojrzenie optymisty. Gardło jest strasznie przeciążone po 8 godzinach gadania. Postanowiłem trzymać tempo 2-3h co dwa dni bez ustalonego terminu. Jeśli skończę za 12 miesięcy będę zadowolony. Praca pozwala mi poświęcić te kilka h wieczorem, a filmiki #1 #2 #3 są z dni wolnych.