Fotourywki #3: Kraków

in #polishlast year

49023AA2-CBF1-44CA-9DDC-A8D6814853B9.JPG

27 lutego roku Pańskiego 2019, Kraków, ul. Grodzka, Kraków.

* * *

W powietrzu wyczuć można było przyjemnie gryzący przedsmak wiosennego powietrza. Chłodna, zacieniona (i sprawiająca w tym momencie wrażenie wąskiej) ulica Grodzka wprowadziła mnie drogą strzeliście prostą na sam środek nasłonecznionego i otulonego nieśmiałym ciepłem rynku. Serce rwało się z piersi, ale jeszcze mu czekać trzeba.

Sort:  

Congratulations @mciszczon! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!