Fotourywki #2: Cmentarz Łyczakowski/Lychakiv CemeterysteemCreated with Sketch.

in #polishlast year (edited)

12 lutego roku Pańskiego 2019 wybrałem się Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Była to moja pierwsza wizyta nie tylko tam, ale też pierwszy raz we Lwowie. Być może w takiej sytuacji mógłbym skupić się bardziej na poznaniu Cmentarza od strony turystycznej – skorzystania z przewodnika czy też mapki i zobaczenia najbardziej popularnych cmentarnych obiektów, takich jak Orlęta, kaplica Baczyńskich i tym podobne, albo też zaliczyć groby i pomniki wszystkich wielkich Polaków tam spoczywających. Od samego początku jednak czułem potrzebę zejścia na ubocze i skupienia się na detalach, na tym, co zwykle może być pominięte, niedostrzeżone. Zatarte symbole, nieistniejące już twarze, groby czasami już niemalże anonimowe.

Idąc za tymi predylekcjami postanowiłem wyciągnąć telefon (a jakże!) i uwiecznić chociaż w części to, co przewijało mi się przed oczami, trafiało do głowy i przynosiło różnorakie refleksje. Jest coś niesamowicie spokojnego i kojącego w cmentarzach – oto jest miejsce, w którym można odpocząć!


01.jpg
02.jpg* * *

03.jpg
04.jpg* * *

05.jpg
06.jpg* * *

07.jpg
08.jpg* * *

09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.0.jpg
14.1.jpg* * *

15.jpg


* * *
gdy mnie już spowije stara mgła
zmętnieje wzrok zblednie słuch
niech mówią za mnie te lata
długie niedołężne zmarnowane
przez palce przepuszczone
niech one snują swą pieśń
o drogach omylnych przepięknych
że oto przychodzę przechodzę
poprzez kwiaty i łzy
żegnam się

T.M. Zieleński (11?)

Sort:  

Świetne, klimatyczne foty!

PS. Dałbym odstępy między zdjęciami , bo się zlewają ;)

Na busy te odstępy są. Sprawdzę na innych platformach i poprawię.

Dziękuję za ciepłe słowa nt. zdjęć!

Hello @mciszczon! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 9259.72
ETH 241.16
USDT 1.00
SBD 1.01