You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mniej błędów, więcej głosów #1

in #polish3 years ago

Nawiasy oraz cudzysłów „przylegają” do zawartej w nich treści – nie stosujemy spacji.

Odnośnie tego to masz jakieś źródło? Bo kiedyś przepisywałem rękopis książki dla polonistki i ta nauczyła mnie, że takie spacje należy właśnie stosować.

Sort:  

Dzięki. W sumie teraz się zastanawiam czemu w takim razie czemu ta Pani kazała mi tak pisać. Nie wiesz może czy to nie było jakoś zmienione?
Bo sama książka była o koniugacji i deklinacji więc przynajmniej według mnie znała się ona na języku polskim. Przyznam nawet, że jak to przepisywałem (a miałem około 15-16 lat) to mało z tego rozumiałem.
A z tymi nawiasami będę miał problem bo nawet pisząc tą odpowiedź stawiałem spacje.

Nie, nie było zmienione. Sprawdziłam dziś parę przedwojennych monografii i antologii literatury w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej i naocznie stwierdzam, że ta zasada edytorska obowiązuje od XIX wieku (1886, 1905, 1924, Lwów, Poznań, Warszawa).

Nie każdy polonista miał do czynienia ze składem tekstów do druku, a w odręcznym piśmie odległości pomiędzy znakami nie są sztywno określone. Myślę, że przepisany przez Ciebie rękopis przeszedł jeszcze korektę u wydawcy. :)
W języku francuskim cudzysłów oznacza się << >> i stosuje spacje.

Dzięki za tak obszerne wyjaśnienie. W takim razie trzeba poprawić nawyki.

Uczymy się całe życie. Lepiej poprawić niż iść w zaparte jak posłanka od "wziąść". :D

Nie pisze się "wziąść" tylko wezmnąć :P

To chyba zależy, czy coś się wcześniej wezbrało. :D

Może chciała żeby książka wyszła grubsza :P
Przepisywałam kiedyś prace magisterskie stąd wiem, że niektóre osoby próbują różnych sztuczek.

Oj to była lekko z 500 stron maszynopisu, więc raczej nie o to chodziło :D

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11405.21
ETH 393.46
SBD 1.03