I'am a Polish soldier.

in polish •  2 years ago  (edited)

trochę zdjęć.

IMG_20170918_180734.jpg

IMG_20170919_212057.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  2 years ago Reveal Comment

W zasadzie 2 zdjęcia :P Przydałoby się więcej zdjęć lub tekst co tam się dzieje u Was :P

Bedzie troche wiecej zdjec, ale raczej bez opisu obszernego. Jest troche inaczej niz to wyglada w tv czy internecie.