Bitcoin w górę bitcoin w dół

in #polish5 years ago

Mój mem który chyba zawsze będzie aktualny bitcoin będzie spadał po czym będzie wracał "na górę"

maxresdefault.jpg

Gwałtowne załamanie kursu było testem dla wielu inwestorów, chociaż bitcoin jeszcze nie jest wcale tak wysoko to stawiam że na Wielkanoc będziemy mieć nowe ATH.

Jak wy przewidujecie bliską przyszłość bitcoina?

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17075.48
ETH 1269.77
USDT 1.00
SBD 2.11