Polski Parlament, Rząd, Politycy i Media łamią Pierwsze Dwa Artykuły NATO

in #polishlast year

Wspieram DIP, pomimo tego że nie zgadzam się w wielu kwestiach z Maciakiem. Nie podoba mi się również to że objechał większość antysystemowców, ale jakie to k... ma znaczenie w obenej sytuacji? W tych wyborach trzeba ratować to co jeszcze z Polski zostało. Żadna partia tego nie zrobi, potrzebny jest szeroki ruch społeczny, który wprowadzi swoich ludzi do Sejmu i Senatu. Panie Zięba, panie Morkisz i inni, gdzie są wasze struktury terenowe które będą w stanie zebrać podpisy? Gzie jest lista kandydatów? Maciak już to ma.. Wy nie macie i prawdopodobnie nigdy nie będziecie mieli. Powtarzanie w kółko od lat tego samego, że politycy to kurwy i złodzieje na nikim nie robi już wrażenia, nawet na politykach.
https://cw24.tv/Posted from https://blurtlatam.intinte.org


You can read this text in the original on the Blurt platform.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 60787.79
ETH 3242.30
USDT 1.00
SBD 2.46