Wnuki na działce ...

in #polish2 years ago

Witam was kochani ......w wielki piątek rano telefon babcia przyjeżdzamy do ciebie ......więc postanowiłam ich zabrać na działke .Wiedziałam że i tak dużo nie zrobię ale chociaż spędze miło dzień . Dzieciaki postanowiły zrobić grilla .......a tu myśle przecież jest post i co teraz .....były pierogi i filety z dorsza i chlebek .........dzieciaki się cieszyły i nawet byli zadowoleni .

20190419_143313.jpg

20190419_143326.jpg

Frajdę im sprawiało kopanie dziur , grabienie trawy i liści . Postanowiłam obciąć wierzbę ,która przekwitła już jakiś czas temu ,pomagali wynosić gałązki.

20190419_145749.jpg

20190419_142828.jpg

20190419_142813.jpg

Szukali różnych zajęć ale na chwile jak to dzieci......:babcia nudzimy się więc trzeba było coś wymyślać różne zabawy ...:

20190419_155315.jpg

20190419_155402.jpg

Wkońcu po ciężkiej pracy dzieci odpoczywały a babcia pracowała pełną parą . dzień był piękny słoneczny i pełen wrażeń .wnuki nie chcieli jechać do domu....

20190419_154005.jpg

20190419_154010.jpg

20190419_161556.jpg

Sort:  

Congratulations @mariaaneta1971! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 90 posts. Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13107.59
ETH 413.60
USDT 1.00
SBD 1.00