Mirabelka......

in #polishlast year

IMG_2413.JPG

Śliwka zapomniana mirabelka charakteryzuje się tym iż jest kwaśna ..... pamiętam jak moja sąsiadka gotowała kompot mój smak dzieciństwa....Będąc nastolatką chodziliśmy z dziewczynami na mirabelki na rowy bo tam właśnie ich naj więcej rosło.

Pamiętacie te śliwki?

Pozdrawiam !!!

fot. Canon EOS 200D

@mariaaneta1971

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 12929.22
ETH 409.90
USDT 1.00
SBD 1.00