Maleństwo kozy.....jednodniowe .....

in #polishlast year

image000000.jpg

Pamiętacie podarowaną kozę na urodziny wnukowi w zeszłym roku a to malutka kózka jej potomek. Obie czuje się bardzo dobrze .

fot.samsungJ5

@mariaaneta1971

Sort:  

Piękne! Obydwie są prześliczne :)
U mnie w tym roku są czworaczki i trojaczki ;) Pozdrawiam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 11931.19
ETH 369.70
USDT 1.00
SBD 0.99