RE: Piękny karp / pretty carp

You are viewing a single comment's thread from:

Piękny karp / pretty carp

in polish •  last year 

Piękny, to on dopiero będzie jak będzie ważył nie 1.5-2.5 kg a 12-13kg ;-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pisząc piękny miałem na myśli wygląd, oczywiście nie jest za duży bo on może mieć 2 lata także naprawdę młody ale w połączeniu z miarę delikatnym sprzętem dał mi sporo frajdy :) Polecam spróbować