Jak głosować poza miejscem zameldowania?

in #polish3 years ago (edited)

Wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę. Wiele osób nie weźmie w nich udziału, podobnie jak nie brało wcześniej. Bo mieszka poza miejscem swojego zameldowania. Dotyczy to zwłaszcza środowiska studentów czy osób tuz po studiach (co może z racji mojego wieku lekko zawyża mój pogląd na skalę zjawiska), które jeszcze sobie nie pozwoliły na zakup mieszkania i przemeldowanie, a faktycznie często latami mieszkają już w innych miejscowościach. I wielu z nas nie może pojawić się w dniu wyborów w rodzinnej miejscowości lub najzwyczajniej w świecie nie orientuje się w lokalnych sprawach samorządowych i nie uważa się za osoby kompetentne do decydowania o losach „starej” społeczności.

Możliwości

W Polskim kodeks wyborczy przewiduje kilka możliwości głosowania poza miejscem zameldowania, z czego najczęściej stosowane są dwie:

 • Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Poprzez dopisanie do rejestru wyborców w innej miejscowości

Pierwsza metoda jest bardzo wygodna. Składamy wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania, zostajemy tymczasowo (na potrzeby jednych wyborów) wykreśleni ze stałego rejestru wyborców i z otrzymanym oświadczeniem możemy zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub na świecie za okazaniem tegoż dokumentu.

Niestety nie można jej zastosować w wyborach samorządowych. Wybory samorządowe dotyczą bowiem organów lokalnych i prawo wyborcze zakłada, że głosować w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz w wyborach prezydentów miast/burmistrzów/wójtów powinni mieszkańcy danych jednostek terytorialnych. Jest to logiczne. To oni bowiem zaznajomieni są z lokalnymi kandydatami, lokalnymi problemami i zagadnieniami a wynik wyborów samorządowych będą odczuwać tylko oni, a nie np. turysta tymczasowo przebywający akurat 21 października w danej miejscowości.

Pozostaje więc dopisanie do rejestru wyborców poza miejscem zameldowania. W praktyce metoda ta powinna być stosowana tylko w przypadku, kiedy faktycznie mieszkamy w innej miejscowości niż jesteśmy zameldowani. Musimy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy, w której mieszkamy. Jako że ten wpis czytają raczej tylko osoby, które posiadają i potrafią korzystać z Internetu postanowiłem przedstawić poradnik jak złożyć takowy wniosek przez Internet. W ogóle polecam raczej załatwiać większość spraw (od składania PITu zaczynając), które możemy w ten sposób załatwić właśnie za pośrednictwem tego medium. Nie tylko możemy zrobić to o dowolnej odpowiadającej nam godzinie (bez potrzeby wcześniejszego urywania się z pracy, aby skoczyć do urzędu), jest to metoda szybsza, wygodniejsza i nie wymagająca stania w kolejce lub znoszenia złego dnia urzędnika 😉.

Instrukcja

 1. Wchodzimy na odpowiednią stronę do składania wniosków
 2. Logujemy się na swój Profil Zaufany ePUAP (przy pomocy loginu i hasła, certyfikatu kwalifikowanego lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej)
  2.1 Jeżeli nie posiadamy konta ePUAP należy się zarejestrować na platformie i potwierdzić swoją tożsamość, można to zrobić na dwa sposoby:
  • W urzędzie (co jest raczej średnim pomysłem)
  • Przy pomocy bankowości elektronicznej (wystarczy posiadać konto w banku PKO B.P., Inteligo, Santander, Pekao S.A. mBanku, ING, envelo lub Millenium)
 3. Jeżeli użyliśmy powyższego linku powinniśmy zostać przekierowani na stronę składania wniosku (jeżeli nie, powinno zadziałać ponowne użycie powyższego linku)
 4. Uzupełniamy pola formularza zgodnie z instrukcją
 • Uwaga 1: Jeżeli mieszkamy w większej miejscowości należy znać odpowiednią delegaturę urzędu miasta, jeżeli nie znamy odpowiednie informacje znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznych swojej miejscowości)
 • Uwaga 2: Skan dokumentu tożsamości (po co to w ogóle komu skoro moja tożsamość już jest potwierdzona?!) powinien zawierać obie strony dokumentu, w razie potrzeby można użyć dwóch załączników. Zdjęcie zamiast skanu nie powinno być problemem
 1. Uzupełniamy informacje dotyczące naszego miejsca zameldowania i zamieszkania
 • Uwaga: Jeżeli nie możemy wybrać odpowiedniej ulicy z menu kontekstowego oznacza to że wybraliśmy złą delegaturę urzędu miasta, należy ją poprawić zarówno w tym, jak i wcześniejszym kroku
 1. W trzecim kroku należy zweryfikować wcześniej wpisane dane i podpisać wniosek profilem zaufanym (wymaga kilku kliknięć potwierdzających i ponownego zalogowania do platformy)

I voilà! Wniosek wysłany. Jeżeli całość powinna nam zając około 5 do maksymalnie 10 minut i wszystko robimy bez ruszania się sprzed komputera 😊. Potwierdzenie wysłania wniosku powinniśmy mieć na naszej skrzynce w platformie ePUAP, tam też przyjdzie do nas w ciągu 3 dni informacja o przyjęciu lub ewentualnym odrzuceniu naszego wniosku. Jeżeli wniosek będzie przyjęty możemy po prostu pójść do przypisanego naszemu miejscu zamieszkania lokalu 21 października i bez problemów zagłosować w wyborach. Wnioski powinny być raczej rozpatrywane w ciągu 1-2 dni, ale jeżeli chcemy mieć pewność że zostaniemy przepisani przed wyborami, należy wniosek złożyć najpóźniej we wtorek 16 października, wiec nie zostało wiele czasu!

P.S. Przepisanie do rejestru wyborców ma charakter trwały, t.j. jeżeli nie złożymy innego wniosku będziemy w każdych kolejnych wyborach przypisani do lokalu odpowiadającego naszemu miejscu zamieszkania z właśnie wysłanego wniosku. Jeżeli ponownie zmienimy adres zamieszkania, możemy bez problemu ponownie przepisać się do innego rejestru wyborców (także w obrębie tej samej miejscowości)

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 40408.18
ETH 2320.55
USDT 1.00
SBD 6.57