[FOTOZAPOWIEDŹ] U zapomnianych krajan

in polish •  last year 

Przeglądając robione bez odpowiednich umiejętności i sprzętu (robionych przy pomocy telefonu komórkowego) zdjęcia z mojej niedawnej wyprawy na Wileńszczyznę, zastanawiając się czy jestem w stanie cokolwiek z tego wykorzystać w pisanym aktualnie artykule, natrafiłem na takie prezentowane właśnie zdjęcie. Nie do końca nadaje się ono do artykułu, ale postanowiłem się z nim podzielić (licząc się z ewentualną krytyką i uwagami).

Potraktujcie ten post jako zapowiedź mojego przyszłego artykułu podróżniczego z wizyty na Wileńszczyźnie o roboczym tytule "U zapomnianych krajan". Będzie sporo o sytuacji Polaków na Litwie, często z pierwszej ręki. Teraz jak już się zadeklarowałem to trzeba będzie jednak napisać ;) Prawdopodobnie przyszły weekend.

Rossa
Zdjęcie przedstawia pomnik nagrobny Józefa Montwiłła autorstwa Zygmunta Otto. Cmentarz na Rossie, Wilno, 19.05.2018

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-06-02T15:31:00
Account Level: 0
Total XP: 6.50/100.00
Total Photos: 1
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations @marcon! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments
Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

STOP