Challenge, migracja na Yo Bit

in polish •  2 years ago 

Witam.
Challenge wchodzi w nowe giełdy, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Podejmę skalkulowane ryzyko i za całość challenge kupię jedną kryptowalutę. Jest to tylko 970 zł i uważam, że tyle mogę poświęcić :) Nikogo nie namawiam, robicie to na własne ryzyko. Będę za 20minut startował, dla mnie potrzebna jest dodatkowa giełda YoBit. Rozpiszę to krok po kroku ;)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jaka to kryptowaluta? Czy więcej szczegółów za 20 minut? :D