Dire Straits. Rock się nie starzeje...

in #polish4 years ago

IMAG0378.jpg
Pozdrawiam wszystkich fanów zespołu Dire Straits

Dzisiejszy koncert w Hali Stulecia we Wrocławiu przypomniał mi wspaniałe lata 70-te i 80-te. To brzmienie: Riffy gitarowe, dynamika.
Wspaniałe ballady oraz ostre Rockowe rytmy.
Co prawda nie był to koncert oryginalnego zespołu(Dire Straits Experience) ale atmosfera była równie gorąca.

Miło było też zobaczyć że ta muzyka się nie starzeje i na widowni można było dostrzec dzisiejszych 20-latków i co mnie bardzo zaskoczyło również nastolatków.
Warto było...

Sort:  

Upvoted ☝ Have a great day!

hola amigo es muy cierto. y quiero unirme a la comunidad puedes ayudarme?

Congratulations @maczak6603! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20271.61
ETH 1140.71
USDT 1.00
SBD 2.94