RE: Bytecoin (BCN) kryptowaluta przy ktorej stracilem wiare w krypto inwestorów i krypto spolecznosc

You are viewing a single comment's thread from:

Bytecoin (BCN) kryptowaluta przy ktorej stracilem wiare w krypto inwestorów i krypto spolecznosc

in polish •  last year 

Dobra robota Phil, skoro przestrzegasz ludzi przed bytecoinem nagraj coś o dascoinie.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Za duzo fanatykow. Ja się napracuję poświęcę czas a oni zamiast podziękować odpłacą mi za to łapkami w dół pod filmem. Tak jak powiedziałem w tym filmie. Niektórzy ludzie zasługują by stracić pieniądze.