You are viewing a single comment's thread from:

RE: Najlepiej wyceniane firmy w latach 1997 - 2019

in #polish2 years ago

Taka sprawa - film wrzuciłeś na swój kanał YouTube bez żadnych informacji, że to nie ty jesteś jego autorem, a oryginał został opublikowany około trzy miesiące temu na kanale RankingTheWorld. Co chcesz w ten sposób osiągnąć?

Posted using Partiko Android

Sort:  

Film pobrałem z zupełnie innego źródła. Nie wiedziałem, że jest on na YT.
Mogę go zrobić jako film prywatny bądź podmienić link czujny szeryfie ; )