RE: Jak przejść 100 km w 24 godziny

You are viewing a single comment's thread from:

Jak przejść 100 km w 24 godziny

in polish •  last year 

Taki spacer to walka z samym sobą, super sprawa, pewnie po tym spacerze motywacja długo nie odpuści ☺️

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!