Comic Con i po :)

in polish •  last year 


Ocena Comic Con w skrócie:

Organizacja (zarządzanie czasem, rozmieszczenie stoisk, ławek, toalety): 7/10

Sławne osoby (ilość ich i "jakość" xD): 10/10

Sprzedaż gadżetów (ilość i jakość ;)): 9/10

Miejsce/lokacja (na mapie oraz dojazd): 7/10

Jedzenie (ceny oraz dostęp, jakość jedzenia) : 6/10

Cena - wstęp : 8/10

Występy (ilość):7/10

Konkursy (ilość, jakoś oferowanych nagród): 5/10

Wystrój (oświetlenie, klimat): 6/10

Cosplay (pomysły, ilość osób biorących udział): 7/10

Całość jako konwent: 72/100

Zdjęcia :)

31113732_2126757507554426_523569232_n.jpg

30917288_2126757084221135_1884844117_o.jpg

30867757_2126757184221125_2004636231_o.jpg

Po więcej tutaj ;)

>>>Klik<<<

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @littlefoxy94! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!