Wycieczka do świata mikrofotografii. Skrętnica.

in polish •  2 years ago 

Skrętnica

Powiększenie 40x
40.jpg

Powiększenie 100x
100 (2).jpg

100.jpg

Powiększenie 400x
400 (2).jpg

400.jpg

Powiększenie 1000x
1000 (2).jpg

1000 (3).jpg

1000.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jak zwykle wielki Dzik :)