Wycieczka do świata mikrofotografii. Serek topiony.

in polish •  2 years ago 

Serek topiony

Powiększenie 40x
40.jpg

Powiększenie 100x
100.jpg

Powiększenie 400x
400.jpg

Powiększenie 1000x
1000.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Czyli to jednak prawda co swego czasu można było zobaczyć na Googlu w zdjęciach Księżyca - po zbliżeniu jest on serem!

Prawda!

Congratulations @lilianna! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published 4 posts in one day

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

hmm, potrafisz coś wyczytać z tych zdjęć? :)

Przyszłość! -Będzie tłusta!

Ha ha :) trochę jak wróżenie z fusów, może to dobra nisza, wróżenie z serka topionego :D

Podejrzewam, że na YouTube by przeszło ;)