Bawełna pod mikroskopem.

in polish •  2 years ago 

Bawełna pod mikroskopem.

"Ceniła go za to, że nie owijał w bawełnę." Remigiusz Mróz

Bawełna to roślina uprawna, znana od kilku tysięcy lat. W stanie dzikim występuje na słabo nawodnionych obszarach wszystkich kontynentów poza Australią i Antarktydą.

100.jpg

Historia bawełny.

Podobno Egipcjanie znali ją już 12 tys. lat p.n.e. W Ameryce Środkowej wykorzystywana od 8 tys. lat, a w Chinach i Indiach od 5 tys. lat. Około roku 800 n.e. Do Europy przywędrowała wraz z arabskimi kupcami.

1000.jpg

Zastosowanie.

Wykorzystywana jest przede wszystkim w przemyśle włókienniczym. Używana również do wyrobu waty, celulozy, materiałów wybuchowych, margaryn, olejów jadalnych. Nasiona przerabia się na paszę dla bydła oraz nawozy.

1000x1.jpg

Do trzech najczęściej wykorzystywanych gatunków bawełny należą:

Bawełna peruwiańska.
Wykorzystywana do produkcji wysokojakościowych tekstyliów. Uprawiana głownie w Egipcie, Sudanie, Indiach, Peru oraz USA
Bawełna zwyczajna.
Uprawiana prawie na całym świecie. Najważniejszy gatunek bawełny.
Bawełna indyjska.
Uprawiana w Pakistanie, Chinach oraz Indiach.

1000x2.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Enjoy the vote and reward!

thanks :)

Congratulations @lilianna! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!