Sort:  

Przypomina mi to Picassa :)

Jest to jego styl, ale sam moze zapytam czy inspirowal sie Pablo P.

Ze mna zarabianie online jest prostsze niż myslisz.
http://mariuszbedonski.pl

www.mariuszbedonski1.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17148.59
ETH 1265.13
USDT 1.00
SBD 2.17