Zdrowa wóda, zdrowe fajki, Zdrowe Zakupy - test aplikacji

in polish •  3 months ago  (edited)

Zgodnie z zapowiedzią dziś test aplikacji Zdrowe Zakupy.

Dzięki niej już nigdy nie kupimy nic niezdrowego. Nadaje się też całkiem nieźle do poszukiwania złota.

Używać ostrożnie i z umiarkowaniem.

Miniaturka:
https://pl.pinterest.com/pin/215469163402847093/
https://pl.pinterest.com/pin/34762228359398115/

Wsparcie:
https://www.paypal.me/kylu12488
BTC: 1K6jUCtqMLeepqgh4hHwaBKDmZBA3LTy49
BCH: 1F5Qtmjd3MXdSuF1jtvTQsPdARrbpXxmrx
LTC: LbwRVYcF5tjcHJjeG3FJYGZ9MJsTik4UAw

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jeżeli jest "zdrowa" żywność, to jaka jest pozostała?

You are right.