Komunikat od Polaków ku decydentom amerykańskim

in #polish2 years ago

To jest naprawdę ważny komunikat od Konfederacji sił wolnościowo-narodowych w Polsce. Czyli od ugrupowania, które dziś realnie reprezentuje Polaków.

Te słowa można zlekceważyć, ale Ameryce to się nie opłaci, bo zamiast obecnego chaosu, można w naszej części Europy, zbudować stabilne państwo, sprzyjające Ameryce -jeszcze jest taka możliwość, względnie małym kosztem -to takie okno czasowe. To jest propozycja naprwdę dobrego dealu, ale gdy zamkniecie to okno, to potem będzie bardzo trudno je znowu otworzyć.

Sort:  

Congratulations @kungalu! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 3 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!