Szybka riposta dla NBP i KNF

in polish •  last year 

projekt_strony_glownej.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ciekawa była ostatnia reforama walutowa w Korei Północnej. Miała ona na celu kradzież oszczędności Koreańczyków z Północy. Reforma polegała na tym, że za powiedzmy 100000 starych wonów dostawało się 1 nowy won. Lecz przeprowadzający ją spec zapomniał zmniejszyć odpowiednio wysokośc wypłat... Skutek był odwrotny od zamierzonego a spec od reformy niestety juz nie będzie mógł przeczytać tego wpisu...

·

Taki koreański Balcerowicz :D

Congratulations @kubston! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

·

STOP

nice article