Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Basdasdasdytułu.png
taki kuponik dzisiaj leci, trochę wariat

Mma to współczesne walki gladiatoŕów, moim zdaniem wygra Popek

Ja jestem najbardziej ciekaw wynkiu freak fight. Ale jestem trochę januszem mma. Bo mimo,że mma lubię, tak jak i ksw zresztą to niestety się na tym kompletnie nie znam.