Ilość aktywnych Polaków na Steemit

in #polish3 years ago

Witam wszystkich, ostatnio zastanawiałem się czy jest możliwość sprawdzenia m.in. statystyk na #polish. Są jakieś strony które prowadzą jakieś statystyki ? Jestem ciekawy ile liczy osób już polska społeczność. Jeżeli udzielasz się na #polish możesz zostawić komentarz to z chęcią sprawdzę twój profil :)

f-polska-flaga-90x150cm-poliester.jpg

Sort:  

Liczba Polaków na Steemit sukcesywnie rośnie, aż pewnie trudno zliczyć ile nas faktycznie jest :)

Ciekawe czy będą statystyki też z kolejnych miesięcy.

Będą, tylko czasu brakuje :)

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.181
BTC 62773.48
ETH 2442.28
BNB 548.20
SBD 8.74