Pokonaj kryptojanusza. (08)

in #polish3 years ago

T.png

Wyniki uczestników konkursu:

abc.png

cat.png

fran.png

hal.png

jas.png

kj.png

Podium:

tab.png

Na czym polega zabawa

Zdjęcia: https://pixabay.com link

UPVOT.png

Miłego dnia.

Sort:  

Chyba mam pierwsze miejsce, bo nic nie kupiłem i wychodzi mi 0% hehe ;)

Hi janusz, Have you claimed your free 80$ (USD) reward from byteball. These free rewards are for all steemit users. If not then claim them before its too late. Here is the link for how to claim your reward.

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 55047.09
ETH 4124.73
BNB 609.48
SBD 7.14