Którymi kryptowalutami najchętniej handlowano w czerwcu?

in #polish3 years ago

Zestawienie 50 kryptowalut pod względem wielkości obrotu w czerwcu 2018:

tab1.png
tab2.png

Dane z https://coinmarketcap.com

STEEM 110 mln $ obrotu (spadek o 68.12% m/m), cena spadła z 1.62 na 1.54 (o 4.94%).
SBD 18 mln $ obrotu (spadek o 80% m/m), cena wzrosła z 1.21 na 1.24 (o 2.48%).

Wolumen pierwszej 50 wynosił ok. 302 miliardów $ i spadł o 33% względem maja (ok. 445 miliardów $).

Obrót Bitcoinem stanowi niemal 70% łącznego obrotu kryptowalutami z miejsc 2-50.

Wolumen obrotu w pierwszym półroczu 2018 roku kilku "poularnych" kryptowalut (w milionach $):

wykres 6m.png

Dla lepszego zobrazowania podzieliłem na dwie grupy:

wykres 3.png

wykres 5.png

STEEM i SBD (STEEM DOLLARS):

STEEM+SBD wykres.png

Zdjęcia: https://pixabay.com

UPVOT.png

Miłego dnia.

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54661.55
ETH 4115.26
BNB 599.32
SBD 7.05