John McAfee challenge. (10)

in #polish3 years ago

t.png

Po pół roku sytuacja wygląda następująco:

tab.png

Bitcoin, droga do miliona:

btc.png

Altcoiny, droga do miliona:

altc.png

Historia pojedynku bitcoin vs altcoiny:

wykres.png

Start

Zdjęcia: link

UPVOT.png

Miłego dnia.

Sort:  

Na Binance Coin masz ładny procent.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57229.83
ETH 4582.75
BNB 627.99
SBD 7.25