Jak kupić Bitcoiny? Sprzedać, wysłać. Instrukcja krok po kroku Bitmarket24

in polish •  last year 


Jak kupić Bitcoiny? Sprzedać, wysłać. Instrukcja krok po kroku Bitmarket24

Witam, filmik ten pokazuje obsługę giełdy www.bitmarket24.pl. Dowiesz się z niego jak w prosty sposób:

► Założyć konto w serwisie Bitmarket24 (rejestracja jest darmowa)

► Wpłacić pieniądze na konto giełdowe

► Kupić kryptowalute Bitcoin

► Sprzedać kryptowalute Bitcoin

► Wypłacić pieniądze z serwisu Bitmarket24 na nasz rachunek bankowy

► Wypłacić kryptowalute Bitcoin z serwisu Bitmarket24 na inny portfel bądź inną giełdę

Link do serwisu: https://goo.gl/2sjbyX

Więcej informacji na temat Kryptowalut i technologi Blockchain znajdziesz na:
► Facebook - https://goo.gl/Tq6PSS
► Steemit - https://goo.gl/wCFvut
► Twitter - https://goo.gl/6bhWZn
► YouTube - https://goo.gl/QjL4gs


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @kryptoinvest! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published
Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!