Zobaczmy wspólnie Toskanię #5 / Let's see Tuscany together #5

in polish •  last year 


W dzisiejszym filmie pokażę Wam miejscowość Montepulciano. Zapraszam!


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Czekam na więcej ciekawych zakątków z Włoch! :)

Na pewno się jeszcze trochę materiału z Toskanii pojawi:)

Będę tam kiedyś 😉

Polecam, zapraszam :)