Forografia #001 - Polski jaszczur!

in polish •  last year 

11359ce0-e6ec-4025-b3d2-64237f476bd0.jpeg


Jaszczurka polna! Już przygotowuje dla was artykuł o tych Polskich slodziakach, zdjęcie na zachętę!


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!