Miniaturka z kotem w tle

in polish •  5 months ago  (edited)

Kawę... to trzeba ciepłą pić.

Zimna nie tylko niedobra. Zimna przyczyną chorób może...? Nie tylko może - jest. A nawet te niegroźne to przestój dla umysłu i rozstrój dla świata. Bo rozbityś człowieku i nic się nie chce i nawet czytać się nie... No, marazm totalny.

A wszystko przez ten Horyzont Ukryty, który wciągnął, przyciągnął i ani się kto obejrzał... A ona w kuchni stała.

Czekała i stygła sobie. No i jak? Wylejesz? Kawę? WYLEJESZ? Przecież nie można tak... Nie honor. I masz babo placek teraz; migdałki, dyrdymałki...

Patrzałki załzawione. Nochal spuchł.

Było podgrzać? A było. Ale się wyżłopało takie zamrożone nieomal; bo to przy oknie kubek był został. A z okna wieje. Klaun by się uśmiał. A może i nie?

Głową by w niemym "podziwie" nad mądrymi inaczej, postępkami w pośpiechu zrodzonymi, pokiwał... Łzę utoczył. Nad kotem huncwotem nie nad tobą. Bo ten kot by wąs, gdyby miauuu, gdyby był, nastroszył...

I zwiałby za szafę.

A tu z konta trza brać i do apteki... a jakoś tak - niemrawo. Z katarem na ziąb? I tak człowiek wygrany bo nawet pięciu stopni na minusie tam nie ma. Tam - czyli za drzwiami. Gdzie "horyzont" ciepełka domowego się zmienia w żar taki, że zębem szczękasz.

Nie ma co futra wyciągać.

Niech kot je sobie zachowa; niech nie ucieka, nie syczy obronnie... W tej krótkiej kapocinie na smarka z zapałkami się tera stylizuj. No... bo czemu nie? Kontra wiatr idziemy.

Niech go tam potem, futrzaka - egoistę sumienie gryzie, że się okryciem nie podzielił.


kel2.jpg

Grafika:Unsplash

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @koszanikokosza! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Zaiste :)