Nocny Kochanek - Czarna Czerń (Guitar Cover by Kondzik)

in #polish2 years ago


Nowy Guitar Cover 🎶🎸
Tym razem Nocny Kochanek - "Czarna Czerń" z ich nowej płyty zatytułowanej "Randka w Ciemność"!
Jej premiera zaplanowana jest na 11 stycznia 2019 roku :)
Zapraszam chętnych do odwiedzenia linków ;)
Nocny Kochanek
https://www.facebook.com/nocnykochanek/
https://www.youtube.com/channel/UCFrvT80GaZd-KY7Ge6lHNjw
Mój Facebook
https://www.facebook.com/KondzikZarek
Mój Steemit
https://steemit.com/@konradz16
Mój Kanał na YouTube
https://www.youtube.com/c/KonradZarek
Mój Zespół
https://www.facebook.com/ariaspolska/
Nasza Ekipa
https://www.facebook.com/aimixstudio/
Mój Instagram
https://www.instagram.com/kondzikzarek
Instagram Mojego Zespołu
https://www.instagram.com/ariaspolska/
Kanał Mojego Zespołu
https://www.youtube.com/channel/UCnplAt7iShfteAKXbDk1fxA


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Wow, that sounds really great, I can imagine the live performance, when I heard first time e-guitar during Heavy Metal with e-guitar with its wide spectrum of the sound I just fell in love with that instrument. I do not know myself that song that you are accompanying but the music is great and guitar play is amazing. It is enjoyable to listen to your play and thank you for video performance

Amazing performance! This song is a bit fast and seems like it's difficult to play, but you did a great job and that just shows me that you're such talented guitarist. I am really glad to discover real artists like you, that makes me happy and it is what makes me enjoy my job as a curator. I'll keep an eye on your blog, you can say you have a new follower now. :) Keep up the good work!

Ha ha, z kim Ty podpisałeś pakt. No pięknie Panie, tylko tak dalej.

Nie mam pojęcia jak to się stało xd

Dobrze jest, aby tak dalej. W końcu ktoś cię docenił.

Hi konradz16,

This post has been upvoted by the Curie community curation project and associated vote trail as exceptional content (human curated and reviewed). Have a great day :)

Visit curiesteem.com or join the Curie Discord community to learn more.

Congratulations @konradz16! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

I actually loved this guitar performance, you have such an amazing ability as a guitarist that is highly appreciated. I do not understand the lyrics of the song, but your perfomance is good enough to make me feel the music. You are such a talented guy!

Świetna robota ! A co do Randki w ciemność nic tylko czekać. Swoją drogą, może weźmiesz coś jeszcze od NK na warsztat? :)

Z nowej płyty myślę że tak :P

To w takim wypadku czekam z niecierpliwością :)

Cieszę się, że zostałeś zauważony. Zasłużyłeś :)

Jestem fanem brzmienia gitary elektrycznej... to tak, jakby wypełniało twoją duszę życiem. Świetny znajomy z okładki poruszył moją głowę w rytm twojego występu, wielki uścisk @konradz16!!

YOU ROCK !!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11595.22
ETH 385.29
SBD 1.05