zamieszki w USA + D. Chauvin + G. Floyd

in #polish2 months ago

Ostatnie i nadal (w chwili pisania) trwające w USA zamieszki "oficjalnie" rozpoczęły się od zabójstwa p. G. Floyd'a przez p. D. Chauvin'a.
P. Chauvin znał p. Floyd'a, gdyż razem pracowali w tym samym barze - p. Chauvin wieczorami przez 17 lat jako bramkarz, a p. Floyd jako pracownik wewnątrz ( link ). Ciekawe, że p. Chauvin'owi tak łatwo przyszło zabicie zapewne wieloletniego znajomego...
Żoną p. Chauvin'a jest p. Kellie Chauvin - była miss piękności stanu Minnesota. Dość ambitnie jak na niezbyt urodziwego, niemłodego policjanta ze skłonnością do przemocy...
Pojawiają się doniesienia o dostarczaniu na teren zamieszek i pod państwowe budynki cegieł ( link ). Dostarczającymi są czasem policjanci: link
Łącząc te "kropki" ... czy istnieje możliwość, iż było to zaplanowane? Jak bardzo to jest prawdopodobne? Kto zyskuje?

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11557.72
ETH 397.03
SBD 1.06