Usprawnienie systemu rozliczania podatku

in polish •  3 months ago

Jako, że początek roku to czas rozliczeń z urzędem skarbowym w naszym pięknym kraju, to nasi urzędnicy wyszli z pomocną dłonią.

2814674pitpodatki657323.jpg
Źródło

15 lutego br. została uruchomiona usługa e-PIT. Udostępnione zostało w niej roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które w danym roku rozliczają się na formularzach PIT-37 (dla dochodów z umów o pracę i z umów cywilnoprawnych) i PIT-38 (dla dochodów np. z giełdy).

Nasze zeznanie możemy znaleźć na stronie:
PODATKI

Utworzony na stronie formularz możemy zatwierdzić, uzupełnić, poprawić lub odrzucić. Jeżeli nie zrobimy nic, nasze zeznanie zostanie zaakceptowane 30 kwietnia

2757575pit2016657323.jpg
Źródło

Aby zalogować się na stronie podatki.gov.pl potrzebujemy:

  • PESEL lub NIP,
  • data urodzenia,
  • przychód za 2017 r. (kwota, którą wskazaliśmy w PIT za 2017 r.),
  • przychód za 2018 r. (kwota którą znajdziemy w informacji PIT-11 od naszego pracodawcy za 2018 r.).

Możemy również zalogować się przy pomocy Profilu Zaufanego (PZ). Jest to projekt Ministerstwa Cyfryzacji dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz składać podpis zaufany. Jeżeli ktoś PZ już posiada, to tylko się loguje, a jeżeli nie, to w łatwy sposób może taki profil stworzyć.

Opcja 1

Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Profil zakłada się i potwierdza online prze 7 dni w tygodniu. Trzeba tylko mieć konto w jednym z banków: PKO BP SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe lub konta na platformie Envelo. Dane w bankach są wiarygodne, dlatego każdy kto tak zakłada PZ, nie musi potwierdzać swoich danych w urzędzie.

Opcja 2

Profil Zaufany zakłada się przez internet na stronie PZ, a następnie trzeba potwierdzić prawidłowość danych w jednym z 1,5 tyś punktów w Polsce. Listę punktów każdy z łatwością znajdzie w internecie.

975044pit657323.jpg
Źródło

Na dopłatę podatku mamy 7 dni od otrzymania informacji z US.

Usługa e-PIT ma wiele zalet tj.:

  • oszczędność czasu,
  • wygoda,
  • zwrot nadpłaty podatku w max 45 dni zamiast 90.

Ma również wady:

  • nie uwzględnia wszystkich ulg,
  • trudne dla osób starszych (chociaż powstało ponad 500 stanowisk w US, gdzie z pomocą pracowników osoby bez dostępu do internetu lub niepotrafiące obsługiwać komputer mogą sprawdzić swoje zeznanie).

Jeżeli jeszcze nie rozliczyliście się z US to polecam sprawdzić formularz przygotowany dla was przez KAS.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dzięki! Już dawno miałem sobie założyć ten profil zaufany, ale nie wiedziałem, że da się to ogarnąć w 5 minut przez konto bankowe.

·

W dodatku z tym profilem można sprawić ilość punktów karanych za nieprzepisową jazdę samochodem ;-)

Congratulations @kargul09! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!