Termowizja

in polish •  3 months ago

Czym jest termowizja?

Termowizja to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni (o długości fali od 9 do 14 μm). Jest to zakres promieniowania niewidzialny dla ludzkiego oka. Pozwala ona na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, czyli bez potrzeby oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła, a niektóre rozwiązania pozwalają na bardzo dokładny pomiar temperatury badanych obiektów.

wet2.png
Źródło

Termowizja znalazła zastosowanie w wielu aspektach nauki, między innymi: badaniach naukowych, obrazowaniu medycznych, w rehabilitacji, używana jest przez policję, wojsko, a także przy diagnostyce urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych i termoizolacji budynków.

Termowizja w rehabilitacji

Zadaniem termowizji w rehabilitacji jest głównie pomoc przy badaniu postępów rehabilitacji poprzez sprawdzaniu pracy poszczególnych mięśni. Może być także pomocna przy określeniu skuteczności ćwiczeń rehabilitacyjnych np. po operacjach kręgosłupa. Służy ona także do sprawdzania przebiegu zabiegu krioterapii , która polega na schładzaniu części ciała lub całego ciała by poprawić zdolności wydalnicze, regeneracyjne organizmu.
Termowizja ma coraz większe zastosowanie w rehabilitacji sportowej i sporcie. Formy termiczne, odciski termiczne, rozkład temperatury i izoterm, zmiana gradientu temperatury to terminy coraz częściej spotykane w medycynie sportowej jak i samej medycynie.

Termowizja w sporcie – kontrola kontuzji

Termowizja może być również używana do kontroli kontuzji sportowców. Na jej podstawie można sprawdzać na bieżąco i bezinwazyjnie zachowanie mięśni podczas wysiłku. Można również badać ich reakcję na bardzo duże obciążenia spowodowane ciężkim treningiem i czy mięsień jest już w pełni sprawny.
Termowizja umożliwia obrazowanie zarówno morfologiczne, jak i czynnościowe badanej powierzchni ciała. Technika ta pozwala ocenić stopień zaangażowania pracy mięśni i stawów podczas wysiłku fizycznego oraz przewidzieć kontuzję związaną z procesem zapalnym. Analiza termogramów, polegająca na porównaniu symetrycznych części ciała, dowodzi różnic w powierzchniowym rozkładzie temperatur, można porównywać np. nogę która podlega rehabilitacji po urazie, z drugą zdrową .

medycyna22.jpg
Źródło

Termowizja w budownictwie

W budownictwie termowizja wykorzystywana jest do analizy termograficznej budynków. Zdjęcia z kamer termowizyjnych pokazują punkty, którymi ucieka najwięcej ciepła z budynku i daje podstawy do lepszej izolacji tych miejsc, które są narażone na największe straty. Metoda ta jest szybka, bezpieczna, bezinwazyjna, dokładna i niedroga. Lokalizacja wad na zewnątrz jak i wewnątrz budynków jakich gołym okiem dostrzec nie możemy pozwala na zaoszczędzenie znacznych środków finansowych na ogrzewanie domu.

budownictwo2.png
Źródło

Podsumowanie

Termowizja znajduje bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, a w dodatku jest bardzo wygodną i tanią metodą pomiarów. Jej wyniki są bardzo dokładne i na ich podstawie można wysunąć dużo wniosków. Opracowanie kamer termowizyjnych znacznie ułatwiło życie.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!