Summer I miss you!

in polish •  8 months ago 

Coraz zimniej, coraz szybciej robi się ciemno.. nie lubię okresu jesienno- zimowego! wracam do zdjęć z wakacji i aż łezka się w oku kręci :D

It's getting colder, it gets darker and faster ... I do not like the autumn-winter period! I'm going back to holiday photos and tears in my eye: D

have a nice day!

jajaja.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ja tam jestem za 10 miesiącami zimy w roku :p

·

Nigdy w życiu! :p :p

·
·

Nie znasz się! :D

·
·
·

ehee niech będzie, ja swoje wiem :D