Sort:  

Argumenty nie są po to aby kogoś przekonywać tylko aby wisieć w czyjejś świadomości dopóty dopóki rzeczywistość sprostuje ich prawdziwość ;) Ten kto nie zna argumentów za i przeciw, pozbawia się jednak szansy na dostrzeżenie że się mylił ;)

Zobaczymy zatem oby byłą to zmiana na lepsze ;)

Jasne, jeśli celem wypowiadania swoich poglądów w internecie jest tylko poklepanie samego siebie po plecach i powiedzenie sobie że się ma rację, to nie warto wdawać się w dyskusje na argumenty ;)

Choć z jedną rzeczą się zgodzę: w tym momencie steemit jest straszliwie "antydyskusyjny", nie ma praktycznie kultury dyskusji (ewentualnie niektórzy próbują usilnie wprowadzić kulturę wyzywania się - jak pod tym postem), a komentarze nie zdobywają głosów, więc ludzie ich nie piszą. Kolejny argument za tym, że oparcie idei portalu na pieniądzach na dłuższą metę nie prowadzi do niczego dobrego.

To chyba oczywiste, że jestem tu po to by szukać ludzi o podobnych poglądach do tych, które wyznaję.

Ja szukam ludzi też o innych poglądach, by własne wystawiać na próbę, a nie zamykać się w "echo chambers" ;)

Porównaj dyskusję na Steemit, a np. na FB. Niebo a Ziemia.
No może poza wyjątkami jak pod tym wpisem. :P

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27940.41
ETH 1909.29
USDT 1.00
SBD 2.21